Właściwość:

Gmina Nawojowa - (Homrzyska, Frycowa, Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka, Popardowa, Bącza-Kunina, Nawojowa) Miasto i Gmina Stary Sącz - (Myślec, Skrudzina, Gaboń, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Barcice Dolne, Barcice Górne, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Przysietnica, Wola Krogulecka, Mostki, Stary Sącz, Łazy Biegonickie) Gmina Kamionka - (Kamionka Mała, Kamionka Wielka, Mszalnica, Mystków, Jamnica, Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska) Gmina Łącko - (Łącko, Jazowsko, Kadcza, Obidza, Brzyna, Maszkowice, Czerniec, Zabrzeż, Zarzecze, Wola Kosnowa, Wola Piskulnia, Zagorzyn, Kicznia, Czarny Potok, Szczereż)

"... Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego..." (art. 7.1)

"... Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomoœci stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego." (art. 8.5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz. U. Nr 133 poz. 882 z póź. zm.)

 
Strona głównaKancelariaKontaktWłaściwość terytorialnaWzory wnioskowNieruchomościRuchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica, Kancelaria komornicza w Nowym Sączu
ul. Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.: 18 440-76-99; e-mail: nowy.sacz3@komornik.pl